สมัครสมาชิก โดยการเลือกซื้อชุดสินค้า 1 ชุด/ 1 รหัส